Kerkdienst bezoeken

In de kerkdiensten wil God ons ontmoeten. Hij geeft zijn Woord, zijn Geest, zijn liefde – in de naam van Jezus. Daarvoor komen wij in de kerk samen. Deze zondagse samenkomsten noemen wij ‘Erediensten‘. We luisteren elke zondag naar het goede nieuws van het evangelie van Jezus. Ook bidden we tot God, lezen uit de Bijbel en zingen psalmen, gezangen en andere liederen. We zijn blij met de vele muzikale kwaliteiten in onze gemeente. De gemeentezang wordt begeleid met orgel, piano en muziekbands.

U kunt natuurlijk ook online een kerkdienst Luisteren, Kijken of Terugluisteren/terugkijken.

 

Kerk & Corona

Vanwege de corona-pandemie zijn we als gemeente een tijd niet samengekomen in de kerk. Inmiddels worden er regelmatig weer kerkdiensten gehouden, maar de precieze invulling is afhankelijk van de maatregelen in de samenleving die op dat moment gelden. Bij de kerkdiensten worden een aantal voorzorgsmaatregelen in acht genomen en het is nodig om vooraf in te schrijven voor het bijwonen van een dienst. Gemeenteleden worden via Scipio en het kerkblad geïnformeerd over de mogelijkheden ten aanzien van het al dan niet bijwonen van het dienst.

Wilt u als gast een dienst met ons meebeleven? U bent van harte welkom! Als er diensten worden gehouden in aanwezigheid van gemeenteleden, kunt u zich inschrijven via de pagina 'Aanmelden Kerkdiensten' elders op deze site. U kunt ook met Henk Das bellen voor meer informatie, het liefst enkele dagen voor de dienst. Het telefoonnummer is 0594 515 278