Diaconie

Dienen, delen, doen

Bij diaconaat ligt de focus op het helpen van de naaste in nood. Denk daarbij aan mensen die door ziekte of handicap in een isolement raken; gevangen zijn in armoede of schulden, in maatschappelijk opzicht het hoofd niet meer boven water kunnen houden en de hand moeten ophouden; dak- of thuisloos zijn, mede als gevolg van het verhardende politieke en maatschappelijke klimaat; of die door ouderdom verkommeren achter de geraniums en het “Zwitserlevengevoel” alleen kennen van de reclame.

Wat doet de diaconie? Als diaconie werken we aan een gemeenschap die ook vandaag bekend staat als barmhartig, offervaardig en gastvrij. Dat kunnen we nooit alleen. Daarbij hebben we u, hebben we jou ook nodig! De diaconie is vóór alles gericht op een soepele voortgang van het diaconale werk in en door de gemeente. De diaconie is, als het ware, de ‘smeerolie’ in de diaconale motor. Het bij elkaar brengen van ‘helpen’ en ‘hulp nodig hebben’ heeft daarbij een belangrijke rol, binnen en buiten onze gemeente.

Wat kun jij doen?

Wij willen graag dat omzien naar de naaste iets van de hele gemeente is.

U en jij kunt daarbij op verschillende manieren zelf actief zijn, bijvoorbeeld door het:

 • bezoeken van zieken, eenzamen en ouderen.
 • (financieel) maatje van iemand zijn.
 • geven van allerlei praktische hulp.
 • helpen als vrijwilliger bij het werk van de voedselbank.
 • etc. 

De diaconie ondersteunt en bemoedigt in allerlei moeilijke omstandigheden op diverse manieren, bijvoorbeeld door het:

 • geven van financiële steun voor het dagelijkse levensonderhoud.
 • meedenken bij financiële moeiten.
 • organiseren van praktische hand- en spandiensten.
 • doorverwijzen naar organisaties die kunnen helpen.
 • ondersteunen bij werkloosheid.
 • betrokken zijn bij ziekte en eenzaamheid.

Ook als je geen lid bent van onze gemeente kun je voor hulp bij ons terecht.