Diensten en samenkomsten

Print deze pagina
Wanneer:
zondag 17 okt 2021 - 14:15
Voorganger:
ds. T. Waalewijn
Thema:
De kleine boeken - 2 Johannes
Opmerkingen:
Geen
Begeleiding:
Niet bekend
Liturgie:
Welkom
Votum+groet
Zingen GK17 Psalm 8a:1,2 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
Gebed
Lezen 2 Johannes
Zingen DNP 86:4 Heer, wil mij uw wegen leren
Preek
Zingen NLB 838:1-4 o grote God die liefde zijt
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis
Zingen OW 334 Heer uw licht en uw liefde schijnen
Zegen