Diensten en samenkomsten

Print deze pagina
Wanneer:
zondag 17 okt 2021 - 9:30
Voorganger:
ds. W. F. Wisselink
Thema:
Jezus Christus blijft dezelfde
Opmerkingen:
Geen
Begeleiding:
Niet bekend
Liturgie:
votum en groet
zingen Kerkboek 100 (Juich, alle volken, prijs de Heer!)
Gods wet
zingen Kerkboek 243 (Heer, ik kom tot U)
gebed
lezen Hebreeën 13:7-16 BGT
zingen Liedboek 84a (Wat hou ik van uw huis)
preek
zingen Kerkboek 121 (Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan)
collecte
Opwekking 331 (Breng dank aan de Eeuwige)
gebed
zingen Opwekking 798 (Wij zijn het volk van God)
zegen